PROXIMA VELADA EVENTO DE BOXEO SANTA POLA ( ALICANTE )